Naša stránka využíva cookies. Pokiaľ pokračujete v návšteve stránky, súhlasíte s používaním cookies.

Nahrávam...

FreeGate - bezplatná sms brána vo vašom mobile. Klikni sem.

SMS kondolencia / 2 strana

Aktuálne voľných:

12782 SMS

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec čestne život dožil. Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva. Znakov: 188 | Odoslaná: 1264x | Hodnotenie: 50% Odoslať túto sms
Dovoľujem si v mene svojom i celej svojej rodiny vysloviť vám svoje pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad úmrtím vášho vzácneho manžela, s ktorým nás viazali dobré priateľské vzťahy. Znakov: 210 | Odoslaná: 951x | Hodnotenie: 75% Odoslať túto sms
Nech dobrotivý a milosrdný Pán Boh vás poteší vo vašom hlbokom žiali nad stratou vašej milovanej manželky a nech je vám posilou vo vašej samote, kým sa s ňou spolu stretnete vo večnosti. Znakov: 202 | Odoslaná: 790x | Hodnotenie: 50% Odoslať túto sms
Prijmite prejav mojej (našej) úprimnej sústrasti nad odchodom vášho brata (vašej sestry), ktorého si Všemohúci povolal k sebe. Znakov: 136 | Odoslaná: 1665x | Hodnotenie: 80% Odoslať túto sms
S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujem (-e) vám svoju sústrasť nad odchodom vášho blízkeho príbuzného, ktorý v týchto dňoch dožil svoj plodný život naplnený prácou a láskou k ľuďom. Znakov: 223 | Odoslaná: 844x | Hodnotenie: 100% Odoslať túto sms
Vyslovujem (-e) vám svoju úprimnú sústrasť nad stratou vášho drahého príbuzného s uistením, že si na neho zachovám (-e) stálu pamiatku. Spájame sa s vami vo vašom veľkom zármutku nad smrťou vášho... Znakov: 219 | Odoslaná: 961x | Hodnotenie: 0% Odoslať túto sms
Spolu s vami žialime nad vaším blízkym príbuzným, ktorý náhle umrel a prosíme Všemohúceho, aby nám ukázal svoju nesmiernu dobrotu a prijal ho do svojho kráľovstva. Znakov: 178 | Odoslaná: 798x | Hodnotenie: 0% Odoslať túto sms
Zarmútení nad smrťou vášho (vašej) ..... spolu s vami ho (ju) oplakávame a prosíme, aby náš Vykupiteľ, ktorý svojou smrťou otvoril veriacim bránu života, uviedol ho (ju) na miesto svetla a blaženosti. Znakov: 216 | Odoslaná: 858x | Hodnotenie: 0% Odoslať túto sms